PRZESTRZEŃ UCZY WSPÓŁPRACY!

1,5% NA KRS: 0000001718

Przekaż nam 1,5% na KRS: 0000001718

W tym roku środki zebrane z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na cztery cele:

  • wymiana wyposażenia oraz sprzętu w dwóch salach lekcyjnych,
  • zakup defibrylatora,
  • wsparcie organizacji jubileuszu 30-lecia szkoły,
  • wsparcie budowy szkoły.

PODSUMOWANIE

Dziękujemy za 1 % podatku za 2021 rok

Serdecznie dziękujemy za 1% podatku za 2021 rok, który zasilił konto naszego Stowarzyszenia rekordową kwotą 61 076 zł. To o 30 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym.

Zebrane środki pozwoliły nam na wymianę wyposażenia w sali nr 1, które wzmacnia pracę w zespole i działanie projektowe w klasach 4-8; zakup nowych stołów i krzeseł w świetlicy; wyposażenie przestrzeni wspólnej klas 4-8 w siedziska-kostki oraz przestrzeni wspólnej dla klas 1-3 w podkładki, które służą nie tylko do siedzenia, ale do codziennej pracy z emocjami dzieci oraz na wsparcie budowy szkoły.

FAQ

Dowiedz się więcej na temat projektu.

Program e-pity umożliwia Ci bezpieczne wczytanie wstępnie przygotowanego e-PIT-37 z portalu podatki.gov.pl, tak byś nie musiał ręcznie przepisywać żadnych informacji z PIT-11. Wczytane dane można łatwo sprawdzić i uzupełnić o wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia.

Pamiętaj, aby w odpowiedniej rubryce wpisać KRS organizacji, której chcesz przekazać 1,5%.

Zachęcamy, by to był 1,5% na KRS: 0000001718
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”

Projekt oparty jest na idei zmiany kultury uczenia się. Polega na jednoczesnym wdrożeniu:

• nowoczesnego modelu edukacji opartego o interdyscyplinarne podejście do uczenia, eksperymentowanie i doświadczanie oraz rozwijanie umiejętności miękkich (praca zespołowa, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów itp.)

• nowoczesnej przestrzeni szkolnej, czyli wybudowanie nowej siedziby Szkoły Społecznej.

Nowy budynek to w założeniu przestrzeń sprzyjająca współpracy, elastycznie dostosowana do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.

Organem prowadzącym Szkołę Społeczną jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”, będące organizacją pozarządową ze statusem OPP, założoną w 1997 roku. W jego organach zasiadają rodzice uczniów Szkoły Społecznej oraz pracownicy.

Szkoła Społeczna w ciągu 28 lat swojej działalności nie doczekała się jeszcze swojego budynku. Często zmieniała lokalizację, wynajmując obiekty pozostające w dyspozycji miasta. Jednocześnie, mając ambicje wejścia w chwili obecnej na przyśpieszoną ścieżkę rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań dydaktycznych, potrzebuje odpowiednio dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Chcemy „być na swoim”, zgodnie z naszymi potrzebami i w duchu naszego nowoczesnego modelu kształcenia.

Osoby fizyczne mogą wesprzeć projekt poprzez:

• przekazanie 1% podatku od osób fizycznych,

• przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),

• udział w licytacjach organizowanych przez rodziców na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/1263067924086223

• przekazanie fantów na licytacje,

• pomoc w zbudowaniu bazy potencjalnych darczyńców i firm, które mogą nas wesprzeć,

• nieodpłatną pracę na rzecz projektu (potrzebni: kosztorysant, geolog, geodeta, projektanci wszystkich instalacji i przyłączy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, specjaliści od marketing, public relations, pozyskiwania funduszy, a także wszyscy dysponujący odrobiną wolnego czasu – gwarantujemy pracę w doborowym towarzystwie),

• pomoc przy zagospodarowaniu terenu,

• rozpropagowanie projektu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i zachęcenie ich do przekazywania nam 1 % podatku, darowizn oraz udzielania innych form pomocy.

Osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą wesprzeć projekt poprzez:

• przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),

• przekazanie darowizny rzeczowej – materiały budowlane lub wykończeniowe, przedmioty lub usługi na licytacje,

• nieodpłatne wykonanie usługi (przyłącza mediów, usługa budowlana lub wykończeniowa, zagospodarowanie terenu itp.),

• udzielenie bonifikaty na materiały lub usługi budowlane i wykończeniowe.

1,5 % podatku można przekazać wpisując nazwę naszej organizacji, nasz numer KRS oraz kwotę będącą 1,5 % wartości podatku należnego za dany rok w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Numer KRS: 0000001718

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania 1,5 % podatku, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę lub ZUS deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie, którego nie może jednak naruszyć.

Zapraszamy do śledzenia naszych prac na profilach Facebook:

https://www.facebook.com/budowaszkolyspolecznej

https://www.facebook.com/groups/1263067924086223