PODSUMOWUJEMY ZBIÓRKĘ Z 1% ZA 2020

31 651,70 zł tyle udało nam się zebrać z 1% za 2020 rok. To blisko 15 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym. Liczymy, że w kolejnym roku pobijemy ten wynik.

Zastanawiasz się jak możesz przekazać nam swój 1%?

1% podatku można przekazać wpisując nazwę naszej organizacji, nasz numer KRS oraz kwotę będącą 1 % wartości podatku należnego za dany rok w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Numer KRS: 0000001718

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania 1% podatku, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę lub ZUS deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie, którego nie może jednak naruszyć.

Jeżeli masz pytania to zapraszamy do kontaktu: j.mojzesz@sord.rybnik.pl